Gujarati suvichar on rotten | વિદુરનીતિ

Gujarati suvichar on rotten | વિદુરનીતિ નારી, ધૂર્ત, આળસુ, ક્રોધી, અહંકારી, ચોર, કૃતઘ્ન, અને નાસ્તિક ઉપર કડી વિશ્વાસ કરવો જોઈએ નહિ. ક્રોધને શાંતિથી, દુષ્ટને સારા …