Gujarati Suvichar on think | વિચાર

Gujarati Suvichar on think | વિચાર


વિચાર ભાગ્યનું બીજું નામ છે.


વિચારનો ચિરાગ બુઝાઈ જવાથી આચાર અંધ થઇ જાય છે.


જેની સાથે સુંદર વિચાર હોય છે, તે કદી પણ એકાંતમાં હોતો નથી.


સારા વિચાર રાખવા એ આંતરિક સુંદરતાની નિશાની છે.


પવિત્ર વિચારનું સદા મનન કરવું જોઈએ અને હલકા સંસ્કારોને દૂર કરવા મથવું જોઈએ.


વિચારશૂન્યતા આજના જમાનાની મુખ્ય સાર્વજનિક આપત્તિ છે.


માનવ-ઈતિહાસ મુખ્યત્વે કરીને વિચારોનો ઈતિહાસ છે.


જે મનુષ્યો ઓછું વિચારે છે તેઓ ઘણું બોલે છે, પણ જેઓ બરાબર વિચારે છે તેઓ ઓછું બોલે છે.


માનવી પોતાના મનમાં પોતાના વિષે જેવું વિચારે છે, એવો જ બની જાય છે.


કોઈ ચીજ સારી અથવા ખરાબ નથી. વિચાર જ તેને સારી કે ખરાબ બનાવે છે.


સદવિચારોથી કોમળ કોઈ પણ ઓશીંકુ નથી.


એક સારો વિચાર અનેક ખોટા વિચારને દૂર કરી શકે છે .


શત્રુ અને રોગની ઉપેક્ષા ન કરો. કોઈ પણ શત્રુ નાનો હોતો નથી.


Gujarati Suvichar on think | વિચાર,Gujarati Suvichar
Gujarati Suvichar on think | વિચારજે કામ મહોબતથી થાય છે તે વેરઝેર થતું નથી. સંપીને રહેશોતો સુખી થશો.


જાતજાતના કુવિચાર એ આપણાં શાંતિ, સુખ અને વિજયના મહાન શત્રુઓ છે.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *